Výstava "Můj pozitivní den"

Výstava zachycuje jeden POZITIVNÍ den tří HIV pozitivních můžů z České republiky, Švýcarska a Německa, mužů třech věkových kategorií a můžů třech životních příběhů.

 

The exhibition captures a POSITIVE day three HIV-positive men from the Czech Republic, Switzerland and Germany, three men and men ages three life stories.

Výstava probíhá od 13.08.2012 v Domě světla, Malého 3, Praha 8 Karlín od 9:00 do 18:00 hodin.

The exhibition runs from August 13, 2012 in The Lighthouse, Malého 3, Prague 8 Karlín  9:00 a.m. to 6:00 p.m. hours.

www.positivertag.com