Petr Sobek

narodil jsem se 19. února 1971 ve Zlíně. 

Navštěvoval jsem osmiletou Základní školu Alšova v Kopřivnici. V roce 1984 jsem nastoupil na Střední odborné učiliště Českých spotřebních družstev v Šilheřovicích do 3,5 letého oboru kuchař - číšník. Tuto školu jsem úspěšně zakončil závěrečnými zkouškami v roce 1988.

V oboru jsem působil zhruba 10 let od vyučení.

Od svých 11 let po tragické smrti otce jsem žil se svými sourozenci pouze s matkou. V roce 1998 jsem opustil hnízdo, a vylétl za poznáním do "světa". Přestěhoval jsem se do 40 km vzdálené Ostravy, kde jsem poznával nový život v gay komunitě.

Po 5 letech bujného a bohémského života jsem se v roce 2003 ocitl v Českých Budějovicích. Začal jsem tam pracovat a poznávat nové přátelé. Po roce se mi však zcela změnil život. Lékařka mi oznámila že jsem HIV pozitivní (rok 2004). Začal velký boj. Rodina a přátelé mě drželi a drží nad vodou. 

Nesmím vynechat ani malebný domeček u rybníka v Jindřichově Hradci kde jsem bydlel u svého partnera. Bohužel můj zdravotní stav se natolik zhoršil, že jsem se v roce 2006 v říjnu musel přestěhovat do Prahy do Domu světla, kde jsem žil do 19.12.2014. Nyní bydlím v pronajatém bytě v Praze-Smíchově. Již 10. rok pracuji jako technicko-administrativní pracovník a také odborný poradce na HIV/AIDS na bezplatné telefonní lince AIDS pomoci a internetové poradně . V organizaci jsem začínal pracovat  jako asistent ředitele a vedoucí recepce. Angažuji se také jako dobrovolný aktivista v boji proti AIDS a spolupracuji s několika organizacemi zabývající se problematikou HIV/AIDS v ČR i v zahraničí. 

 

I was born in Zlin on 19th February 1971.
I attended Alšova Kopřivnice Elementary School for 8 years. In 1984, I went to the Czech Consumer Cooperatives Šilheřovice Secondary School.
For 3.5 years, I worked as a field cook/waiter. I successfully completed the final examinations at this school in 1988.
I have done about 10 years of apprenticeship in this field.
In 1998 I left the nest, and flew to discover “the world". I moved 40 km away to Ostrava, where I realised a new life in the gay community.
After 5 years of a vigorous, bohemian life, I found myself in the České Budejovice. I started working there and made new friends. However, after a year, my life changed completely. The doctor told me that I am HIV+ (in 2004). A big fight started. Family and friends supported me and kept my head above water.
I shouldn’t forget to mention the picturesque house by the pond in Jindrichuv Hradec where I lived with my partner. Unfortunately, my health had deteriorated so much that I had to move to the Prague Lighthouse, where I lived until 19th December 2014. Now I live in a rented flat in Prague-Smíchov. 10th year working as technical and administrative staff as well as a professional consultant on HIV / AIDS and internet consulting. , I started working as an assistant Director in this organization and Head of Reception.